Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Elbhangfest e.V. bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. V následujícím textu vysvětlujeme, jak s vašimi údaji nakládáme a kde je shromažďujeme.

V souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů jsme povinni používat vaše osobní údaje pouze k určenému účelu. Abychom tyto předpisy dodrželi, přijali jsme technická a organizační opatření.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Volker Wenzel
Fidelio-F.-Finke-Strasse 7
01326 Dresden-Loschwitz
Německo

Tel.: +49 (0) 351 268 38 32
E-Mail: info@elbhangfest.de

Bezpečnostní opatření

Přijímáme organizační, smluvní a technická bezpečnostní opatření odpovídající současnému stavu techniky, abychom zajistili dodržování ustanovení zákonů o ochraně osobních údajů a chránili zpracovávané údaje před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob.

Bezpečnostní opatření zahrnují zejména šifrovaný přenos dat mezi vaším prohlížečem a naším serverem.

Nakládání s osobními údaji

Vaše návštěva našich webových stránek slouží především k tomu, abyste získali informace o Elbhangfest e.V. Kromě toho nám můžete poskytnout osobní údaje (například e-mailem). Vaše osobní údaje budeme shromažďovat pouze v případě, že nám je poskytnete, například zasláním dotazu e-mailem. Vaše údaje budou použity pouze interně a pro konkrétní účel – tj. pro zpracování dotazu, registrace nebo objednávky. Vaše údaje uchováváme pouze do doby, než je účel splněn. Poté budou údaje vymazány.

Vaše údaje používáme pouze interně a nepředáváme je třetím stranám. Upozorňujeme však, že přenos dat prostřednictvím nešifrovaného poštovního provozu není stoprocentně bezpečný a vždy může mít bezpečnostní mezery. Nemůžeme proto zaručit stoprocentní ochranu vašich údajů před přístupem třetích stran.

Facebook / Instagram

The Elbhangfest e.V. operates a fan page on Facebook. This is linked to the website. If you click on the Facebook symbol, you will be redirected to our Facebook page. Only Společnost Elbhangfest e.V. provozuje fanouškovskou stránku na Facebooku. Ta je propojena s webovou stránkou. Pokud kliknete na symbol Facebooku, budete přesměrováni na naši stránku na Facebooku. Teprve poté váš prohlížeč naváže spojení s Facebookem a Facebook může uložit vaši IP adresu. Informace o tom, jak Facebook shromažďuje a ukládá vaše údaje, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook.

Shromažďování přístupových údajů a protokolových souborů

Údaje o každém přístupu na naše webové stránky shromažďujeme na základě našich oprávněných zájmů definovaných v čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO, shromažďujeme údaje o každém přístupu na server, na kterém je tato služba umístěna (tzv. soubory protokolu serveru). Přístupové údaje zahrnují název webové stránky, na kterou se přistupuje, soubor, datum a čas přístupu, množství přenesených dat, oznámení o úspěšném přístupu, typ a verzi prohlížeče, operační systém uživatele, URL odkazu (dříve navštívená stránka), IP adresu a poskytovatele, který žádost podal.

Informace ze souborů protokolu jsou z bezpečnostních důvodů (např. pro objasnění zneužití nebo podvodu) uchovávány po dobu maximálně 28 dnů a poté jsou vymazány. Údaje, jejichž další uložení je nutné pro důkazní účely, jsou z vymazání vyňaty až do konečného objasnění příslušného incidentu.

Soubory cookie

Soubory cookie jsou informace, které jsou přenášeny z našeho webového serveru nebo webových serverů třetích stran do webových prohlížečů uživatelů a ukládají se tam pro pozdější načtení. Soubory cookie mohou být malé soubory nebo jiné typy ukládání informací.

Používáme „session cookies“, které se ukládají pouze po dobu aktuální návštěvy naší online prezentace (např. abychom mohli uložit stav přihlášení nebo funkci nákupního košíku a umožnili tak vůbec využívat naši online nabídku). V souboru cookie relace je uloženo náhodně vygenerované jedinečné identifikační číslo, tzv. session ID. Kromě toho soubor cookie obsahuje informace o svém původu a době uložení. Tyto soubory cookie nemohou ukládat žádné jiné údaje. Soubory cookie relace se vymažou, jakmile ukončíte používání naší online nabídky a například se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

Pokud uživatelé nechtějí, aby se soubory cookie ukládaly v jejich počítači, jsou požádáni, aby deaktivovali příslušnou možnost v systémovém nastavení prohlížeče. Uložené soubory cookie lze odstranit v systémovém nastavení prohlížeče. Vyloučení souborů cookie může vést k funkčním omezením této online nabídky.

Integrace služeb a obsahu třetích stran

V rámci naší online nabídky využíváme obsah nebo poskytovatele služeb na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) k integraci obsahu nebo služeb nabízených poskytovateli třetích stran, jako jsou videa nebo písma (dále jednotně jen “obsah”). To vždy vyžaduje, aby poskytovatelé tohoto obsahu, kteří jsou třetími stranami, znali IP adresu uživatele, protože bez IP adresy by nemohli obsah do prohlížeče odeslat. IP adresa je tedy pro zobrazení tohoto obsahu nezbytná. Snažíme se používat pouze obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají IP adresu pouze k doručení obsahu. Poskytovatelé třetích stran mohou pro statistické nebo marketingové účely používat také tzv. pixelové značky (neviditelné grafické prvky, známé také jako “web beacons”). “Pixelové značky” mohou být použity k vyhodnocení informací, jako je návštěvnost stránek tohoto webu. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v souborech cookie v zařízení uživatele a mohou obsahovat mimo jiné technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, čas návštěvy a další informace o využívání naší online nabídky a také mohou být propojeny s takovými informacemi z jiných zdrojů.

Následující prezentace poskytuje přehled poskytovatelů třetích stran a jejich obsahu spolu s odkazy na jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, která obsahují další informace o zpracování údajů a zčásti již zde zmíněné možnosti námitky (tzv. opt-out):

Zpravodaj

Následujícími informacemi vás informujeme o obsahu našeho newsletteru, jakož i o postupu registrace, odesílání a statistického vyhodnocování a o vašich právech na námitku. Přihlášením k odběru našeho newsletteru souhlasíte s jeho zasíláním a s popsanými postupy.

Obsah newsletteru: Obsah newsletteru: Newslettery, e-maily a jiná elektronická oznámení s propagačními informacemi (dále jen “newsletter”) zasíláme pouze se souhlasem příjemců nebo na základě zákonného povolení. Pokud je obsah newsletteru výslovně popsán v průběhu registrace, je rozhodující souhlas uživatelů. Kromě toho naše newslettery obsahují informace o našich službách a o nás.

Dvojí přihlášení a přihlášení: Registrace k odběru našeho newsletteru probíhá v rámci tzv. double opt-in procedury. To znamená, že po registraci obdržíte e-mail, ve kterém budete požádáni o potvrzení registrace. Toto potvrzení je nezbytné, aby se nikdo nemohl zaregistrovat s jinými e-mailovými adresami. Registrace k odběru newsletteru se zaznamenávají, aby bylo možné prokázat proces registrace v souladu s právními požadavky. To zahrnuje uložení času registrace a potvrzení, jakož i IP adresy. Stejně tak jsou zaznamenávány změny vašich údajů uložených u poskytovatele zasílatelských služeb.

Registrační údaje: Pro registraci k odběru newsletteru stačí zadat vaši e-mailovou adresu. Volitelně vás žádáme o zadání jména pro účely osobního oslovení v newsletteru.

Rozesílání newsletteru a měření jeho úspěšnosti probíhá na základě souhlasu příjemců podle čl. 6 odst. 1 písm. a, čl. 7 DSGVO ve spojení s § 7 odst. 2 č. 3 UWG nebo, pokud souhlas není vyžadován, na základě našich oprávněných zájmů v oblasti přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO ve spojení s § 7 odst. 2 č. 3 UWG. DSGVO ve spojení s. Ustanovení § 7 odst. 3 UWG.

Zaznamenávání procesu registrace probíhá na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Náš zájem směřuje k používání uživatelsky přívětivého i bezpečného systému zasílání newsletterů, který slouží našim obchodním zájmům i očekáváním uživatelů a navíc nám umožňuje prokázat souhlas.

Zrušení/odvolání – Příjem našeho newsletteru můžete kdykoli zrušit, tj. odvolat svůj souhlas. Odkaz na zrušení zasílání newsletteru najdete na konci každého newsletteru. Odhlášené e-mailové adresy můžeme na základě našich oprávněných zájmů uchovávat až tři roky, než je vymažeme, abychom mohli prokázat dříve udělený souhlas. Zpracování těchto údajů je omezeno na účely případné obrany proti reklamacím. Individuální žádost o výmaz je možná kdykoli, pokud je současně potvrzena dřívější existence souhlasu.

Zpravodaj: Mailchimp

Newsletter je zasílán prostřednictvím poskytovatele rozesílacích služeb “MailChimp”, platformy pro rozesílání newsletterů amerického poskytovatele Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele rozesílacích služeb si můžete prohlédnout zde: https://mailchimp.com/legal/privacy/ . Společnost Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp je certifikována v rámci dohody o štítu na ochranu soukromí, a nabízí tak záruku dodržování evropské úrovně ochrany údajů ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active ). Poskytovatel zasílatelských služeb je využíván na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f. DSGVO a smlouvy o zpracování objednávky podle čl. 28 odst. 3 odst. 1 DSGVO.

Poskytovatel zasílatelských služeb může údaje příjemců používat v pseudonymní podobě, tj. bez přiřazení k uživateli, k optimalizaci nebo zlepšení vlastních služeb, např. k technické optimalizaci zasílání a prezentace newsletteru nebo pro statistické účely. Poskytovatel rozesílacích služeb však údaje našich příjemců newsletteru nepoužívá k tomu, aby jim sám psal nebo je předával třetím stranám.

Zpravodaj: měření výkonu

Newsletter obsahuje takzvaný “web beacon”, tj. soubor o velikosti pixelu, který se načte z našeho serveru při otevření newsletteru, nebo pokud využíváme poskytovatele rozesílacích služeb, z jeho serveru. V rámci tohoto načítání jsou nejprve shromažďovány technické informace, jako jsou informace o prohlížeči a vašem systému, jakož i vaše IP adresa a čas načtení.

Tyto informace se používají pro technické zlepšení služeb na základě technických údajů nebo cílových skupin a jejich čtenářského chování na základě míst načtení (které lze určit pomocí IP adresy) nebo doby přístupu. Statistické průzkumy zahrnují také zjištění, zda jsou newslettery otevírány, kdy jsou otevírány a na které odkazy je klikáno. Z technických důvodů lze tyto informace přiřadit k jednotlivým příjemcům newsletterů. Není však naším záměrem, ani záměrem poskytovatele rozesílacích služeb, pokud je využíván, sledovat jednotlivé uživatele. Vyhodnocení nám slouží mnohem více k rozpoznání čtenářských návyků našich uživatelů a k tomu, abychom jim mohli přizpůsobit náš obsah nebo zasílat jiný obsah podle zájmů našich uživatelů.

Samostatné odvolání měření výkonu bohužel není možné; v takovém případě je nutné zrušit celé předplatné newsletteru.

Práva uživatelů

Uživatelé mají právo na požádání a bezplatně získat informace o osobních údajích, které o nich uchováváme.

Kromě toho mají uživatelé právo opravit nesprávné údaje, omezit zpracování a případně vymazat své osobní údaje, uplatnit své právo na přenositelnost údajů a v případě domněnky o nezákonném zpracování údajů podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Stejně tak mohou uživatelé souhlas odvolat, a to v zásadě s účinností do budoucna.

Vymazání údajů

Námi uložené údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro zamýšlený účel a vymazání nebude v rozporu s žádnou zákonnou povinností uchovávání údajů. Pokud uživatelské údaje nebudou vymazány, protože jsou potřebné pro jiné a zákonem povolené účely, bude jejich zpracování omezeno. Tj. údaje jsou blokovány a nejsou zpracovávány pro jiné účely. To se týká například uživatelských údajů, které musí být uchovávány z důvodů obchodních nebo daňových zákonů.

Podle zákonných požadavků jsou údaje uchovávány po dobu 6 let v souladu s § 257 odst. 1 obchodního zákoníku (obchodní knihy, inventáře, počáteční stavy, roční účetní závěrky, obchodní dopisy, účetní doklady atd.) a po dobu 10 let v souladu s § 147 odst. 1 AO (účetní knihy, záznamy, zprávy o hospodaření, účetní doklady, obchodní a podnikatelské dopisy, dokumenty důležité pro zdanění atd.)

Právo vznést námitku

Uživatelé mohou kdykoli vznést námitku proti budoucímu zpracování svých osobních údajů v souladu se zákonnými požadavky. Námitku lze vznést zejména proti zpracování pro účely přímé reklamy.

Stav: 25. března 2021