Handicap?

Naše asociace se během festivalových víkendů také vyrovnává s aktuálními celospolečenskými výzvami na téma inkluze, aby se postupně stala přístupnější a hmatatelnější pro osoby se zdravotním postižením.

Různé inkluzivní nabídky

Zvláštní pozornost si zaslouží inkluzivní představení na vodní scéně Pillnitz a čtení s tlumočníky do znakového jazyka.

Pravidelně nabízíme inkluzivní prohlídky pro nevidomé, slabozraké a neslyšící v Pillnitz, které jsou otevřené všem zájemcům z řad návštěvníků festivalu.
Ve znalostním areálu Pillnitz jsou připraveny bezbariérové nabídky pro neslyšící.

Máme také inkluzivní programy pro děti, například Dětské zvukové světy s neslyšícím kouzelníkem.

Galerie

Elbhangfest 2022 –
Video ve znakovém jazyce (v němčině)

Logo Scouts Gebärdensprache für Alle

Video ve znakovém jazyce pro festival vytvořil
Skauti – Znakový jazyk pro všechny.


Události (v němčině)

  • Leider wurden keine Veranstaltungen gefunden.

Funding

Toto opatření je spolufinancováno z daňových prostředků na základě rozpočtu schváleného poslanci saského zemského sněmu.