Handicap?

Naše asociace se během festivalových víkendů také vyrovnává s aktuálními celospolečenskými výzvami na téma inkluze, aby se postupně stala přístupnější a hmatatelnější pro osoby se zdravotním postižením.

Různé inkluzivní nabídky

Zvláštní pozornost si zaslouží inkluzivní představení na vodní scéně Pillnitz a čtení s tlumočníky do znakového jazyka.

Pravidelně nabízíme inkluzivní prohlídky pro nevidomé, slabozraké a neslyšící v Pillnitz, které jsou otevřené všem zájemcům z řad návštěvníků festivalu.
Ve znalostním areálu Pillnitz jsou připraveny bezbariérové nabídky pro neslyšící.

Máme také inkluzivní programy pro děti, například Dětské zvukové světy s neslyšícím kouzelníkem.


Galerie